Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pyrazinamid (koncentrationsbestämning), P-

 • Alternativa sökord
  Rimcure, Rimstar
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * provtagningsdatum och klockslag * datum och klockslag för senast intagen dos * aktuell dos * datum för senaste dosjustering och föregående dos * övriga läkemedel, vikt, S-kreatinin, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp). Volym 2 mL. Företrädesvis motsvarar Cmax cirka 1-2 timmar efter dos. För AUC-beräkning rekommenderas dalvärde 0 tim (provtagning inför ny dos) samt 2, 4 och 6 tim efter dos, eller vid misstanke på fördröjt upptag 0, 2, 4 och 6 tim efter dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  I samma analys kan Pyrazinamid och Isoniazid samt dess metabolit Acetylisoniazid mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker. OBS! vid sambeställning måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för Isoniazid på grund av kort hållbarhet hos dess metabolit Acetylisoniazid!
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera provet och avskilj plasma.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Plasma förvaras kylt och kan skickas i rumstemperatur inom 7 dygn, därefter förvaras och skickas provet fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR