Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Punktatodling

 • Alternativa sökord
  Ledvätska, abcess, fistel, pleura, ascites, benmärg
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Provmaterial att analysera och lokalisation * Aktuella symtom * Aktuell antibiotikabehandling * Katt- eller hundbett * Eventuell komplicerande sjukdom
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Punktat eller sluten abcess (intakt hud eller slemhinna täcker infektionshärden: Tvätta huden med klorhexidinsprit i minst 30 sekunder och låt lufttorka. Aspirera med steril spruta och överför provet till sterilt rör. Provtagningspinne: endast undantagsfall, då aspiration med spruta ej möjlig. Vid provtagning från steril lokal, och om tillgången på material är god, kan punktat även sättas till aerob och anaerob blododlingsflaska (minst 0.5 mL per flaska). Prov i sterilt rör ska dock alltid prioriteras. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Fistlar: Fistelmynningen rengörs med koksaltlösning. För i fistelgången en mjuk kateter (typ infartskanyl) och aspirera provet. Om utbytet är mycket ringa kan man spruta in några mL koksaltlösning och därefter aspirera. Provet överförs till sterilt rör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Öppen abscess/ytlig abscess: Tvätta såret noggrant, därefter tas prov från sårkanten med provtagningspinne. Provtagningspinne: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-kol-f-bakt-55143
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Direktmikroskopi ingår inte i analysen. Om detta önskas ska detta beställas separat i Cosmic.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport. Blododlingsflaskor förvaras i rumstemperatur.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion i sluten lokal eller i anslutning till fistelgång.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dagar. Odling kan förlängas på beställarens begäran.
 • Uppdaterad
  2020-03-23
  av JR