Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Punktatodling, Abscessaspirat

 • Alternativa sökord
  Abscessodling, "Ledodling", Ledvätska-odling, Pleuraodling, Pleuravätska-odling, Ascitesodling, Benmärgsodling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Anges på remiss
  Typ av provmaterial, Ifrån vilken kroppsdel provet är taget (anatomisk lokalisation), Eventuell pågående antibiotikabehandling, Under kliniska data anges, -aktuella symtom, -eventuell komplicerande sjukdom t.ex. immunosuppression eller diabetes, - infektion associerat till kattbett/hundbett eller annat bett, specifik misstanke om anaeroba bakterier.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmateriel: Spruta, sterilt rör Aerob och/eller anaerob blododlingsflaska (bör inte användas om prov tas från abcess eller annan infektion där flera bakteriearter kan misstänkas, risk för överväxt av endast en art). Eventuellt provtagningsset med kolat transportmedium (Copan-rör) Desinfektion: Punktioner och incisioner skall föregås av hud- och slemhinne-desinfektion, dels för att skydda patienten för infektioner, dels för att undvika kontamination av provet med normalflora. Undvik om möjligt infiltrationsanestesi i samband med punktionerna, eftersom lokalanestetiska medel ofta har antimikrobiella effekter. För huddesinfektion användes 0,5% klorhexidinsprit. För slemhinnedesinfektion användes 0,05% klorhexidinlösning (d.v.s. utan sprit). OBS! medel innehållande klorhexidin får inte användas i eller i närheten av yttre hörselgången Led, pleura, ascites, benmärg: Punktion och aspiration med steril spruta om möjligt mer än 2 mL. Noggrann aseptik! Punktat (absolut minst 0,5 mL) sprutas ner i aerob och anaerob blododlingsflaska som därefter förvaras i rumstemperatur inför transport till Klinisk mikrobiologi Skicka också med aspirat i sterilt rör. Eventuellt görs direktutstryk på objektglas vid provtagning för direktmikroskopi. Abscess: Pus uppsamlas antingen på provtagningspinne eller upp till ett par mL i spruta. Spruta över i sterilt rör. Blododlingsflaskor rekommenderas inte generellt (risk för överväxt av flera patogener) men kan användas i de fall man misstänker en bakterieart eller om transporttiden förväntas överstiga ett dygn. Copan-rör (kan användas om provet tas under sterila förhållanden): Desinficera huden. Incidera skadan. Snurra provtagningspinnen i botten av skadan. Stoppa pinnen i transportmediet.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående till Klinsk Mikrobiologi
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning i ledningssystem.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Blododlingsflaskor och även proppad spruta förvaras och transporteras i rumstemperatur. Copan-rör förvaras i kyl i avvaktan på transport, dock högst ett dygn. Får ej frysas.
 • Referensintervall
  Negativ. Falsk positiva svar förekommer vid: Slemhinna – ej representativ provtagning Ytliga sår - ej representativt prov ökar risk för kontaminerande hudflora eller tarmbakterier nedom naveln. För lång transporttid – gäller i synnerhet anaeroba bakterier.
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob och anaerob odling. Dessa prov odlas inte bara aerobt utan även rutinmässigt anaerobt. Det är bra om misstanke på anaerober anges på remissen.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion i sluten provlokal.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Varierar beroende på provets art och frågeställningar. I princip gäller dock att negativ odling svaras inom 2 dygn. Positivt fynd besvaras snarast, vid komplicerade odlingsfynd kan delsvar förekomma så snart relevanta resultat finns tillgängliga. Se också eventuella kommentarer i anslutning till respektive analysgrupp.
 • Uppdaterad
  2017-05-24
  av JS