Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Porfyri-utredning, B-/F-/U-

 • Remiss
  Porfyriutredning (Karolinska) alternativt pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Patient-ID Provtagningsdatum och -tid Provmaterial Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig. Akutsvar: markera i avsedd ruta. OBS! Vid misstänkt skov, akutmärk remissen. Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet Önskemål/frågeställning/diagnos Kortfattade kliniska data Medicinering
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Planera provtagningen till början av veckan. Tips! Be patienten att börja med fecesprovet och därefter urin- och blodprov, så att all provtagning kan ske under samma dag. Blodprov: Venblod, 3 Na-heparinrör och 1 EDTA-rör. Feces: Ungefär 15 mL (golfbollsstor bit) Urin: Ungefär 20 mL urin utan tillsats. Stickprov (av morgonurin efter 12 timmars vätskekarens, när så är möjligt). Samtliga prover skyddas från ljus.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Med anledning av Covid-19 analyseras för närvarande inga fecesprover med porfyrifrågeställning. Skicka inte in fecesprover, dessa kommer att kasseras.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Blodprov får ej centrifugeras eller frysas! Förvaras i rumstemperatur. Feces och urin förvaras kylt. Samtliga prover skyddas från ljus.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Blodprov måste skickas som helblod i rumstemperatur omedelbart efter provtagningen och måste vara framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar: måndag till onsdag hela dagen, torsdag senast kl 13.00. Feces- och urinprov ska skickas omedelbart efter provtagningen så att det är framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar. Skicka i rumstemperatur eller med kyltransport. Feces- och urinprov som inte kan skickas omedelbart, exempelvis vid en helg, ska frysas och skickas fryst vid senare tillfälle.
 • Skickas till
  Porfyricentrum Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 64 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2021-02-19
  av JR