Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Porfyri-utredning, B-/F-/U-

 • Remiss
  Porfyriutredning (Karolinska) alternativt pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och eventuell föregående provtagningsdatum, remitterande läkarens namn, kombikakod och beställarens fullständiga adress samt eventuell fakturaadress , provmaterial samtycke/ej samtycke till sparande av provet, kliniska data och önskemål/frågeställning, medicinering
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1. FAECESPROV: Ungefär 15 mL (golfbollsstor bit) 2. URINPROV: ca 20 mL stickprov av urin u t (gärna morgonurin, om möjligt efter 12 h vätskekarens). 3. BLODPROV: Tre NaHeparinrör á 4mL samt 1 EDTA-rör. Alla prover ljusskyddas med ex. aluminiumfolie.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Planera provtagningen till början av veckan. Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen. TIPS! Be patienten att börja med faecesprovet och därefter urin- och blodprov, så att all provtagning kan ske under samma dag.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Blodprov får ej frysas eller centrifugeras! Förvaras i RUMSTEMP. Faeces och urin förvaras i KYL. Alla prover förvaras mörkt, ex folie.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  OBS! Prov skall vara laboratoriet (Porfyricentrum, CMMS, Solna) tillhanda nästa dag, dvs inom ca 24 h! Skicka aldrig prov på en fredag eller dag före helgdag! Urin- och faecesprover som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, bör frysas och skickas fryst vid senare tillfälle. Blodprov kan ej frysas utan måste vara lab Solna tillhanda inom ca 24 h.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-03-01
  av JS