Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pneumokockantigen i urin och likvor, U-, CSV-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Grön remiss
 • Anges på remiss
  Kryssa i provmaterial (urin eller likvor), Önskad analys (Pneumokock-ag).
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterilt rör. 2-7 mL urin uppsamlas i bägare och överförs till sterilt rör. För likvor desinfektera huden över insticksstället noggrant med 0,5% klorhexidinsprit. Låt lufttorka innan punktionen utföres.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se under Hållbarhet och förvaring
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrvning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov kan förvaras i rumstemperatur om de når laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning. Alternativt kan prov förvaras i 2-8° C upp till 14 dagar.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Se Metodbeskrvning
 • Indikation/tolkning
  Snabb detektion av pneumokockinfektion i lungorna genom påvisning av antigen i urinprov samt detektion av pneumokockantigen i likvor vid meningit. Analysen är ett nyutvecklat immunokromatografiskt test (ICT) för identifiering av pneumokock C-polysackarid (PnC, cellväggsantigen) i urinprov och likvorprov med hög känslighet. Metoden har högre känslighet än påvisande av pneumokockantigen i urin och likvor med EIA, motströmselfores eller latexagglutination. Testet är avsett att användas som ett snabbdiagnostiskt komplement till de konventionella diagnostiska metoder. Ett positivt testresultat med ICT anses korrelera väl till sjukdom hos vuxna.
 • Ackreditering
  Se Metodbeskrvning
 • Svarstid
  Telefonbesvaras samma dag provet når laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS