Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Plasminogenaktivatorhämmare 1 (enz), P-

 • Alternativa sökord
  PAI-1
 • Remiss
  Klinisk kemi Specialkoagulation (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Prov tas genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning bör ske mellan kl 07 och 11.00 (dygnsvariation).
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 15 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min efter provtagning vid 15°C (2000g, 15 min). Avskilj plasma till 2-3 ellermanrör á 0.6 mL. OBS! Lämna kvar 5-7mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Vid fler koagulationsanalyser, blandas plasman från dessa rör innan fördelning till ellermanrör. Frys omedelbart i -70 C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
 • Skickas till
  Provinlämningen L7:00 Karolinska Universitetslaboratoriet Karolinska Solna 171 76 STOCKHOLM
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS