Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Plasminogenaktivatorhämmare 1 (funktionell), P-

 • Alternativa sökord
  PAI-1 aktivitet
 • Remiss
  Klinisk kemi 3a Koagulation med anvisningar (Sahlgrenska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp) PAI-1 är dygnsberoende, prov bör tas mellan klockan 07:00-10:00. Patienten ska vila 20 minuter före provtagning. Provet lämnas till laboratoriet inom 15 minuter.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart (inom 15 minuter)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet centrifugeras vid 2000g i 20 minuter. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0.5 cm. Plasma alikvoteras till 2 st kryorör med skruvkork om minst 500 µL plasma/rör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet fryses i -20°C och skickas fryst.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-11-21
  av JR