Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

P-PK(INR), P-

 • Alternativa sökord
  Protrombinkomplex
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  NaCitratrör (ljusblå/svart propp))
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt med god rörfyllnad för tillförlitligt resultat. Röret ska fyllas helt, tills vakuumsuget upphör. Provet känsligt för temperaturer under 15 grader C.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping, Sala, Fagersta.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugering ska ske i rumstemperatur i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  48 timmar i rumstemperatur ocentrifugerat.
 • Referensintervall
  <1,3
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetrisk mätning av fibrinclotbildning. ACL (Västerås, Köping) Nefelometrisk mätning av fibrinclotbildning. ACL. (Sala, Fagersta)
 • Indikation/tolkning
  INR-tiden är ett mått på aktiviteten i koagulationskaskadens extrinsic pathway. Denna monitoreras vid behandling med vitamin K-antagonister (warfarin), kontrolleras vid ökad blödningbenägenhet och tecken till leversjukdom.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-09-15
  av JR