Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nasofarynxsekret odling, Se-

 • Alternativa sökord
  NPH, luftvägsinfektioner
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Eventuell antibiotikabehandling, kliniska diagnoser.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Tryck lätt upp patientens nästipp så att näsöppningarna vidgas eller använd nässpekulum. För in nasofarynxpinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen och låt pinnen vara kvar i 10-15 sekunder. Undvik kontakt med huden i främre näsöppningen. Efter provtagning sätts pinnen i transportmedieröret utan att hälla av vätskan i röret. Provtagningspinne: Eswab med blå kork varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-nasofarynx-flytande-54058
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag
 • Uppdaterad
  2020-06-29
  av JR