Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Näsodling, Pinnprov

 • Remiss
  Remiss för bakteriologisk undersökning, kryssa i rutan Övrigt.
 • Anges på remiss
  Ange under kliniska data "näsodling" och frågeställning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Transportmedium Copanrör med svart kork. Pinnen (om mycket torra slemhinnor fukta med sterilt koksalt) införes i näsans främre del och strykes runt väggarna under rotation 4-5 gånger med ett tryck motsvarande det som används när man skriver med en blyertspenna. Upprepa proceduren i andra näsöppningen med samma pinne! Pinnen nedföres därefter i transportmediet.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt förvara provet i kyl, t ex över natt, i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Re svarsutlåtande
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob eller anaerob odling på agarplattor. Isolerade potentiella patogena bakterier och svampar, karaktäriseras regelmässigt till genustillhörighet och när så bedöms relevant till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod (i vissa fall E-test) på agarplattor utföres på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  Näsans främre del (vestibulum nasi) är koloniserad av koagulasnegativa stafylokocker och intermittent med S aureus. Spridning från näsan till omgivningen sker främst vid kontakt med händerna. Näsodling kan användas som en del i kartläggning av en individs ytliga bakterieflora (framför allt hos nyfödda). Prov är huvudsakligen indicerat vid epidemiologiska utred-ningar för att spåra bärare av S aureus eller MRSA (se också analys MRB).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  I princip gäller att negativ odling svaras inom 2 dygn. Positivt fynd besvaras snarast, vid komplicerade odlingsfynd kan delsvar förekomma så snart relevanta resultat finns tillgängliga. Se också eventuella kommentarer i anslutning till respektive analysgrupp.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS