Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mycoplasma pneumoniae IgG och IgM, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss Immunologi/Serologi/Virologi.
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsmaterial, kryssa i ruta för önskad analys.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7 eller 5 mL eller rör utan tillsats 7 eller 5 mL. Rör för kapillärprov eller serum i sterilt plaströr (minst 0,5 mL).
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Centrifugerat prov kan förvaras i 2-8° C upp till 14 dagar.
 • Referensintervall
  Mycoplasma pneumoniae IgG Positiv >80 U/mL Gränsvärde 20-80 U/mL Negativ <20 U/mL Mycoplasma pneumoniae IgM Positiv >1,1 Gränsvärde 0,8- 1,0 Negativ <0,8
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativ ELISA-bestämning av specifika antikroppar mot M.pneumoniae i serum och plasma.
 • Indikation/tolkning
  M. pneumoniae-infektioner förekommer endemiskt men epidemiska toppar uppträder med 4-7 års intervall. Smittspridning inom familjer är vanlig men också på olika institutioner, skolor, sommarläger etc. Vid epidemier kan M. pneumoniae orsaka > 50 % av all samhällsförvärvad pneumoni. Infektionerna är vanligast i åldern 5-9 år (årlig incidens 4/1000), därefter drabbas vanligast individer i 10-14 års ålder (årlig incidens 3/1000). Hos vuxna är incidensen mindre väl kartlagd, men är sannolikt betydligt lägre. Hos vuxna orsakar M. pneumoniae i endemiska situationer endast några procent av samhällsförvärvade pneumonier. Hos yngre är motsvarande siffra ca 10 % och M. pneumoniae är därmed den efter pneumokocker vanligaste orsaken till samhällsförvärvad pneumoni. IgM-antikroppar kan påvisas ca en vecka efter symtomdebut med maximala nivåer efter 2-4 veckor. Efter några månader upp till ett halvår sjunker nivåerna och blir oftast inte längre påvisbara. Vid reinfektion uteblir ofta IgM-svar. IgG-antikroppar uppträder ca en månad efter symtomdebut. Vid uteblivet IgM-svar kan mykoplasmainfektion verifieras genom titerstegring av IgG.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrivning
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utförs 1 gång/vecka
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS