Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Multiplex PCR HCV-HBV-HIV-1, B-

 • Remiss
  Specialundersökning, Mikrobiologi, Örebro
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-plasma, lila kork Vakuumrör 10 mL med EDTA, lila propp, eller två stycken vakuumrör 6 mL med EDTA-rör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prover från benbanker
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Universitetssjukhuset Örebro
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera, häll av och kylförvara
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kan tranporteras i rustempemperatur om prover anländer analyserande laboratoriet inom 48 timmar från provtagning.
 • Skickas till
  Laboratoriemedicinska Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS