Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MRSA

 • Alternativa sökord
  Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRB, Multiresistenta bakterier
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Anges på remiss
  Odling i samband med utbrott/kontakt med känd smittbärare? Sjukhusvårdad utomlands? Tidigare känd smitta?
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsset kol för bakterier, Sarstedt art nr 55143 (har ersatt tidigare använda Copan-rör svart kork). Steril fysiologisk koksaltlösning. Sterilt polypropenrör (tomt rör med konisk botten och gul kork art nr 80862 eller rör med rundad botten och vit kork art nr 44093) Prov tas från: 1) Näsa: Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Stryk /rotera pinnen på gränsen mellan hud och slemhinna i båda näsborrarna. 2) Svalg: Stryk /rotera provtagningspinnen mot bakre svalgväggen 3) Perineum: Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Stryk /rotera pinnen mot perineum. Efter provtagning sätts pinnen i transportmedieröret. I förekommande fall: 4) Vid KAD eller annan urinavledare: fyll urin i sterilt rör av polypropen (med gul eller vit skruvkork). 5) Vid hudskada (exempelvis sår, eksem, psoriasis, tracheostomi, instickställe för CVK/CDK/PVK, PEG, dränage, stomi): Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning om såret är torrt. Torka bort eventuellt sekret i såret. Stryk/roteras därefter pinnen i sårkanten/sårbotten. Sätts ned provtagningspinnen i transportmediumröret."
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  En remiss för varje lokalisation. Vid smittutredning screenas endast för MRSA. Önskas allmän odling ska separat remiss och prov skickas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet så snart som möjligt till Klinisk mikrobiologi
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet förvaras i kylskåp
 • Referensintervall
  Tillämpas ej
 • Metod och analysprincip
  Se Metodbeskrivning
 • Indikation/tolkning
  Patienter som uppfyller kriterierna i dokumentet "Multiresistenta bakterier - vårdhygieniska rutiner" ska screenas för MRSA.
 • Metodansvarig läkare
  Gunilla Rådberg
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dygn.
 • Uppdaterad
  2018-07-25
  av GS