Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MRSA, Pe/Se/U-

 • Alternativa sökord
  Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, Multiresistenta bakterier
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange om provet tas på grund av smitttspårning eller screening/provtagning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Svalg Stryk/rotera provtagningspinnen mot bakre svalgväggen. Näsa Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Stryk/rotera pinnen på grånsen mellan hud och slemhinna i båda näsborrar. Perineum Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Stryk/rotera pinnen mot perineum. Sår, eksem, psoriasis, tracheostomi, instickställe för CVK/CDK/PVK, PEG, dränage, stomi Fukta provtagningspinnen med sterial koksaltlösning om såret är torrt. Torka bort eventuellt sekret i såret. Stryk/roteras därefter pinnen i sårkanten/sårbotten. Efter provtagning sätts provtagningspinnen i transportmedieröret. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-kol-f-bakt-55143 KAD fyll urin i sterilt urinrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid klinisk infektion måste även allmän odling beställas och separat prov skickas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2019-10-24
  av JR