Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MG-test, B-

 • Remiss
  Blodcentralens remiss, Gul A5.
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsdatum och tid samt klockslag för önskad leverans.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör 7 mL (lila propp). Barn: 1 EDTA-rör 4 mL alternativt 1 EDTA-rör för kapillärprovtagning. ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt att provet snarast efter provtagning transporteras till laboratoriet, detta för att inte fördröja eventuell blodbeställning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Snarast efter provtagning.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Västerås eller Köping (för vidarebeordran till Västerås).
 • Analyserande laboratorium
  Jourlaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i väntan på transport till laboratoriet. Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdag 1 oavsett provtagningstid.
 • Metod och analysprincip
  Indirekt agglutinationsteknik
 • Indikation/tolkning
  MG-test = Mottagare - Givare test. Förenlighetsprövning inför transfusion till patient med påvisade erytrocytantikroppar. Test sker mot varje utvald enhet.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analys kan ta lång tid, kontakta blodutlämningen 021-17 35 51.
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR