Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MMA, S-

 • Alternativa sökord
  Metylmalonat
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS: Minsta mängd serum 600 µL.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskiljt serum hållbart 7 dygn i kylskåp (behöver ej avskiljas om provet skickas samma dag som provtagning)
 • Referensintervall
  0,08-0,28 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Vätskekromatografi, masspektrometri
 • Indikation/tolkning
  Stiger vid kobalaminbrist (B12) men till skillnad från Homocystein påverkas inte nivåerna av brist på vitamin B6. Folatbrist påverkar ibland MMA-nivån av oklar anledning. Lätt stegrade värden kan ses utan kobalaminbrist vid uttalad njurfunktionsnedsättning samt behandling med bredspektrumantibiotika.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras två gånger per vecka.
 • Uppdaterad
  2016-11-28
  av JS