Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Minimal residual disease , Benm-

 • Alternativa sökord
  MRD
 • Remiss
  Patologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lila propp (EDTA) alt. Mörkblå propp (Na-heparin) Vid samtidig analys av immunfenotyp krävs 2 rör med Mörkblå propp (Na-heparin) Benmärg: 1 mL märg sprutas ner i rör med antikoagulantia och 2 mL 0,9% NaCl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Molekylär patologi med realtids-PCR
 • Laboratoriet tillhanda
  Vid samtidig analys av immunfenotyp: Omedelbart
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prover ska vara på Klinisk patologi, UAS, inom 24 timmar, dock senast kl 13 fredag/dag före helgdag.
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 15
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2016-06-17
  av GS