Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Metotrexat, S-

 • Alternativa sökord
  7-OH-metotrexat
 • Remiss
  E-remiss Cosmic, svar följer på papper.
 • Anges på remiss
  * provtagningsdatum och klockslag * datum och klockslag för senast intagen dos * aktuell dos * datum för senaste dosjustering och föregående dos * orsak till provtagning * övriga läkemedel * frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen utförs från och med 2020-05-19 inte längre i Västmanland. Vid högdosbehandling analyseras provet av Akademiska laboratoriet Uppsala. Analysen utförs endast som akutbeställning hela dygnet, alla dagar. Analys vid lågdosbehandling (terapikontroll) utförs av Karolinska Universitetslaboratoriet och endast som rutinbeställning.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Lågdosbehandling: Karolinska Universitetssjukhuset Högdosbehandling: Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet centrifugeras inom 1 timme från provtagningen och serum avskiljs till plaströr. Provet skall ljusskyddas.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl upp till 5 dagar. Frysning bör undvikas. Transporteras i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Lågdosbehandling: Provinlämningen C1-74 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm Högdosbehandling: Klinisk kemi & farmakologi Akademiska sjukhuset, Ingång 61, 2 tr 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-05-19
  av JR