Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Magnesium, dU-

 • Alternativa sökord
  Urinmagnesium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 4
 • Anges på remiss
  Vid urinsamling anges samlingstiden samt urinvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urinsamlingskärl med saltsyra
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hänvisa patienten till patientinstruktion dygnsurinsamling i flaska/dunk med saltsyra (separat dokument på webbplatsen) för korrekt dygnsurinsamling. Magnesiumkreatininkvot skall endast mätas hos barn. Magnesium tas då i 5 eller 10 mL sterilt plaströr med tillsats av 0,1 mL HCl 5M. Kreatininet skall då tas i urinrör utan saltsyra, se separat instruktion.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Urinsamlingar väges enligt särskilt instruktion. Centrifugeras 10 min vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  Dygnsurinsamling: 1-99 år - 2,5-7,5 mmol/dygn. U-Magnesium/Kreatinin kvot; 31-365 dagar - 0,4-2,2 1-2 år - 0,4-1,7 2-3 år - 0,3-1,6 3-5 år - 0,3-1,3 5-7 år - 0,3-1,0 7-10 år - 0,3-0,9 10-14 år - 0,2-0,7 14-17 år - 0,2-0,6
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Som komplement i utredning av Magnesiumbrist. Erhållna värden är svårtolkade då magnesiumutsöndringen varierar med ett stort antal faktorer.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar
 • Uppdaterad
  2018-03-01
  av JS