Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luftvägsvirus (PCR), inklusive Boca- och Coronavirus

 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  BAL i sterilt rör Nasofarynxaspirat i sterilt rör Nasofarynxsekret i virocultrör (virusrör med grön kork). Nasofarynxpinne i sterilt rör med 1 ml kan också användas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Luftvägsprover för vilka inget svar krävs för Bocavirus eller Coronavirus och Rhinovirus analyseras lokalt på Klinisk mikrobiologi Beställ analys ”Luftvägsblock virus (PCR)”. Använd E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning". Metoden är en multiplex PCR där följande virus ingår: Influensavirus A, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus (229E, OC43, NL63), Enterovirus, Humant metapneumovirus, Influensavirus B, Parainfluensavirus 1-4, Rhinovirus, RSV A och RSV B. Analys av enskilda virus utförs ej.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS