Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luftvägsblock virus (PCR), NPH-

 • Alternativa sökord
  Luftvägsvirus, Influensavirus, influensa, Respiratoriskt syncytievirus, Respiratory syncytial virus, RS-virus, RSV, Adenovirus, Enterovirus, Metapneumovirus, MPV, Parainfluensavirus, parainfluensa, PIV
 • Anges på remiss
  Kliniska data
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Nasofarynxsekret •Materiel: Virusset grön kork, Virocult art.nr 49683. Alternativt nasofarynxpinne i sterilt plaströr (polypropen, art.nr VF 80862) + 0,5-1 mL steril 0,9 % NaCl lösning. •Provtagning: Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen lite innan du drar ut den. Pinnen stoppas efter provtagning åter i sitt rör med transportmedium (virusset) alternativt i sterilt plaströr med 0,5-1 mL fysiologisk NaCl (nasofarynxpinne), kom ihåg att klippa av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Nasofarynxaspirat: •Materiel: Set för nasofarynxaspirat (=trakealsugset) Babyfeedingkateter storlek 8/sugkateter (Mülly). Vakuumsug eller 10-20 mL spruta. Steril 0,9 % NaCl-lösning. •Provtagning: Nasofarynxaspirat tas lämpligen med trakealsugset. Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. Ställ in sugen på 1-2 bar (kp/cm²). För in sugkatetern genom ena näsborren till nasofarynx där sekret aspireras. Gör likadant genom den andra näsborren. Sug därefter upp 2-3 mL steril fysiologisk NaCl. Byt till steril skruvkork på sugsetröret. Om vakuumsug ej finns kan aspirationen ske med 10-20 mL spruta kopplad till sugkatetern. Bronkoalveolärt lavage (BAL) •Materiel: sterilt plaströr (polypropen, art.nr VF 80862). •Provtagning: Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Ange om det är lågvolyms-BAL med 1-10 mL sköljvätska eller ordinarie BAL med 100 mL sköljvätska. Önskad provvolym 2-3 mL. Mest representativt prov fås med borstprov. Efter provtagning förs borsten ut ur katetern, klipps av med steril sax och läggs ned i sterilt plaströr, innehållande 1 mL steril 0,9% NaCl. Trakealsekret •Materiel: Provtagn set luftvägar (trakealsugset, art.nr 45371). Babyfeedingkateter storlek 8/sugkateter (Mülly) art nr 45279. Vakuumsug eller 10-20 mL spruta. Steril 0,9 % NaCl-lösning. •Provtagning: Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Alternativa analysval Akut analys av enbart influensa/RSV: beställ ”Influensa A och B samt RS-virus (PCR)”. Lämna provet direkt till Jourlaboratoriet i Västerås eller Köping. En separat beställning och ett separat prov krävs för dessa akuta prover. Extern analys av luftvägsprover för vilka svar önskas även för Bocavirus, Coronavirus och Rhinovirus skickas till Akademiska laboratoriet, Uppsala. Använd remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5. Beställ ”Luftvägsvirus-PCR”.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas snarast. Transporttiden skall hållas så kort som möjligt. Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Kyltransport om längre transporttid än 30 minuter.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas snarast. Hållbarhet max 3 dygn vid +2-8°C.
 • Referensintervall
  Ej tillämpligt
 • Metod och analysprincip
  Molekylärbiologisk teknik för påvisning av Adenovirus, Enterovirus, Influensavirus, Metapneumovirus, Parainfluensavirus och RS-virus. Multiplex realtids-RT-PCR. Kvalitativ metod.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om virusorsakad luftvägsinfektion. Klinisk relevans av analysresultaten ska bedömas med beaktande av patientens klinik och övriga fynd. Observera att dubbelinfektion med två eller flera luftvägspatogener förekommer. Felkällor: Provtagning vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet. Misslyckad provtagning - t.ex. för få celler i provet eller för lite provmaterial. För lång transporttid, felaktig provhantering, fel provtagningsrör.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  1-3 dygn. PCR utförs måndagar, onsdagar och fredagar.
 • Uppdaterad
  2018-10-05
  av JS