Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Listeria

 • Alternativa sökord
  Listerios, Monocytogenes
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss ”Remiss för mikrobiologisk undersökning”.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Misstanke om listeria måste framgå! Kan annars tolkas som normalflora, bakomliggande symptom som gett upphov till sådan misstanke, provtagningsmaterial och frågeställning. Fecesodling för listeria utförs ej.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Misstanke om Listeriasepsis: Blododling, aerob och anaerob blododlingsflaska. Misstanke om Listeriameningit: Bakterieodling - cerebrospinalvätska (csv), ca 2 mL i sterilt rör. Misstanke om Listeriainfektion genitalt, exempel vid intrauterin fosterdöd eller neonatal sepsis: Bakterieodling - cervix, copanrör Bakterieodling från placenta. Sterilt provrör/burk, 1 cm3 med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning. Beställ på bakterieodling - ange placenta på lokalisation. Misstanke om neonatal sepsis, som komplement till blododling: Bakterieodling från barnets hörselgång, copanrör. Beställ på bakterieodling - övrigt, ange hörselgång på lokalisation. Undersökning på obduktionsmaterial: Obduktionsmaterial, sterilt provrör/burk, minst 2 mm med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Se anges på remiss
 • Laboratoriet tillhanda
  Transporteras snarast till laboratoriet.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl men transporteras snarast till laboratoriet.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Beroende av provtagningsmaterial.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om listeriainfektion som orsak till meningit, sepsis, neonatal död etc.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Beroende av provtagningsmaterial.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS