Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leishmania (serologi), S-

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provtagningsdatum, Provmaterial, Utlandsvistelse/epidemiologisk bakgrund, Immunsuppression, orsakad av?, Ungefärlig tidpunkt för insjuknande, Eventuell behandling (antibiotika), Symtom/kliniska fynd och tidigare laboratorieresultat
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats, Röd kork. Minst 2 mL serum.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se folkhälsomyndighetens anvisning packa provet rätt (www.folkhalsomyndigheten.se/.../...provet-ratt.pdf)
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS