Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leishmania (odling och mikroskopi)

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Nytaget ofixerat prov: I RPMI-transportmedium. Kutan eller mukokutan infektion: biopsi, aspirat från lesion eller lymfkörtel Visceral infektion: biopsi/aspirat från benmärg, mjälte, lever,lymfkörtel: EDTA-blod
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  RPMI-transportmedium (med tillsatt EDTA för benmärgsprov) erhålls från Folkhälsomyndigheten. Kontakta Enheten för diagnostik minst 2 dagar innan prov tas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se folkhälsomyndighetens anvisning packa provet rätt (www.folkhalsomyndigheten.se/.../...provet-ratt.pdf)
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-24
  av JS