Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Legionellaodling, Sekret-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmateriel: Bronkoalveolärt lavage (BAL): Sterilt provrör Sputum: Sputumburk Trakealsekret: sterilt provrör
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Diagnostik vid misstanke om Legionellainfektion bör kompletteras med urinprov för detektion av Legionellaantigen i urin. Vid hög klinisk misstanke kan luftvägsprov även vidarebefodras till externt laboratorium för RT-PCR Legionella-DNA. Legionellainfektioner är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Prov skickas omgående till Klinisk mikrobiologi Förvaras i kyl i väntan på transport
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Odling på selektivt medium.
 • Indikation/tolkning
  Legionella är en viktig differentialdiagnos framförallt vid svår pneumoni hos sjukhusvårdade. Legionellaodling ingår alltid vid odling från trakeal-sekret, bronkoskopiprov och sputum.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Beror av provtagningsmedium och odlingsresultat.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS