Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Legionellaantigen i urin, U-

 • Alternativa sökord
  Legionella-ag
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provmaterial, önskad analys
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterilt plaströr Provtagning: 2-7 mL urin uppsamlas i bägare och överförs till sterilt rör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Legionella-antigen kan i regel påvisas tre dagar efter symptomdebut.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se Förvaring och hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov kan förvaras i rumstemperatur om de når laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning. Alternativt kan prov förvaras i 2-8° C upp till 14 dagar.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Kanin-IgG-antikroppar mot legionellaantigen är adsoberade (immobiliserade) på varsin linje på ett nitrocellulosamembran. Analysen utförs enligt fabrikantens anvisningar. Medföljande fiberarmerad provtagningspinne doppas i urinprovet och appliceras därefter på testkortet. Provet migrerar då på membranet och eventuellt legionellaantigen uppfångas av de immobiliserade anti-legionella-antikropparna och bildar en rosa- till lilafärgad linje.
 • Indikation/tolkning
  Ett immunokromatografiskt snabbtest (ICT) för kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila serogrupp 1 antigen i urinprov från patienter med symtom på pneumoni. Testet är avsett att användas som ett snabbdiagnostiskt komplement till konventionella diagnostiska metoder. Genom påvisning av det lösliga specifika antigenet i urinprov medges en tidig diagnos av infektion med L. pneumophila serogrupp 1. Antigen kan påvisas i urinen tre dagar efter symtomdebut.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Telefonbesvaras samma dag det når laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS