Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LDL/HDL, kvot, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (Serum m gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Svaras ut som del av lipidstatus
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Får ej höghastighets-centrifugeras. Får ej frysas.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  År 1999 valde läkemedelsverket att inte rekommendera något behandlingsmål för LDL/HDL-kvoten, något relevant etablerat referensintervall existerar i dagsläget inte. Av dessa skäl lämnas inget referensintervall för LDL/HDL-kvoten.
 • Metod och analysprincip
  Fotometri AU681
 • Indikation/tolkning
  Tas för att värdera risken för hjärtkärlsjukdom samt för att värdera effekt av kolesterolreglerande läkemedel.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Besvaras inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2017-05-26
  av JS