Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktat, Ledvätska, Ledv-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller remiss 5
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Grå (NaF-Kox)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas omedelbart till Klinisk kemi
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min efter provtagning. Avskilj ledvätska omedelbart efter centrifugering till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild ledvätska hållbar 3 dygn i kylskåp.
 • Referensintervall
  0,5 - 2,8 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  Enzymatisk metod med fotometri. AU 680.
 • Indikation/tolkning
  För differentialdiagnostik vid artrit.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Besvaras inom 2 timmar från ankomst till analyserande laboratorium.
 • Uppdaterad
  2019-02-23
  av JS