Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kromogranin A, P-

 • Alternativa sökord
  CGA, Chromogranin A
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 LiHeparinrör (grön propp). OK med gelrör (gul propp) eller NaHeparin-rör (mörkblå propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Patienten bör vara fastande, ej ett krav.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 h.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma snarast. Avskiljd plasma fryses i <15°C inom 4h.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska sjukhuset
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-05
  av GS