Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kreatinin, U-, dU-

 • Alternativa sökord
  Urinkreatinin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss 4
 • Anges på remiss
  Vid urinsamling anges samlingstiden samt urinvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urinsamlingskärl utan tillsats Stickprov: 5 mL plaströr med gul tryckkork.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hänvisa patienten till följande patientinstruktion dygnsurinsamling för korrekt dygnsurinsamling. ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Kan även tas som stickprov men saknar då referensintervall.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Jourlaboratoriet
 • Provhantering på laboratoriet
  Urinsamlingar väges enligt särskilt instruktion. Centrifugeras 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  Kvinnor: 3,5 - 14,0 mmol/dygn Män: 4,5 - 20,0 mmol/dygn
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Används främst för att relatera kvantifiering av andra ämnen utsöndrade i urinen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-10-13
  av JR