Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Köldagglutininer, B-

 • Alternativa sökord
  Köldantikroppar
 • Remiss
  Blodcentralen (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Om inte remiss från Akademiska används är det viktigt att tydligt ange att provet ska till blodcentralen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör. Provet bör tas på Laboratoriemedicin. Venprov tas i förvärmt rör med förvärmd kanyl och hylsa. Samtliga ska hålla 37° C. Proven ska hanteras i obruten värmekedja, se provhantering.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Påtaglig risk för fel vid preanalys. Prov bör tas hos Laboratoriemedicin. Om detta ej är möjligt, kontakta Laboratoriemedicin innan provtagning. Notera att blodet är ett "blodcentralsprov" och ska registreras i ProSang. Analysen utförs endast vardagar varför prov bör tas måndag-torsdag. OBS: ID-kontroll=Namnunderskrift!
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset (Klinisk Immunologi 018-611 40 62)
 • Provhantering på laboratoriet
  De nytagna rören ställs in i värmeskåp i 37° C på hematologiprocessen och får koagulera i 1 timme. Hematologiprocessen kontaktar provlogistik som förbereder för värmecentrifering. Prov förflyttas till provlogistik i bibehållen värme efter koagulering. OBS! Värmekedjan måste vara obruten! Rören måste transporteras i värme mellan provtagning och värmeskåp och mellan processer. Därefter värmecentrifugeras rören i 2000g vid 37° C i tio minuter. Separera därefter plasma från blodkroppar och skicka både plasma och EDTA-blodkroppar till analyserande laboratorium. Viktigt att ange på rören att provet utgörs av EDTA-plasma resp. EDTA-blodkroppar! Separera därefter plasma från blodkroppar och skicka både plasma och EDTA-blodkroppar till analyserande laboratorium. Ange att provet utgörs av EDTA-plasma och EDTA-blodkroppar.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet ska registreras i ProSang (ej i Medical Suite). Tag en kopia av orginalremissen som lämnas till blodcentralen. Orginalremissen märks med etikett "Svar och debitering till Laboratoriemedicin Västmanland" och skickas med provet till Transfusionsmedicin Uppsala. Efter separation förvaras prov i kylskåp i väntan på att transport.
 • Skickas till
  Transfusionsmedicin Akademiska sjukhuset Blodcentralen ing. 61 2tr 751 85 UPPSALA
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-24
  av JR