Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klamydia, gonokocker (PCR), Se-/U-

 • Alternativa sökord
  Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, GC
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  För män rekommenderas i första hand urinprov. För kvinnor rekommenderas i första hand vaginalprov. Urin: Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. Samla första portionen urin (minst en halv deciliter) i lämpligt kärl/mugg. För med pipett över 2 ml till röret till den synliga rutan på röret. Skruva på locket. Vagina: För in provtagningspinnen minst 5 cm i slidan med den vita spetsen. Rotera pinnen utmed slidans vägg i minst 15 sekunder. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Cervix: Eventuell mukus/rengör portio ska avlägsnas. För in provtagningspinne i cervixkanalen och rotera den försiktigt i 15 sekunder. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Uretra: Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. För in provtagningspinne i uretra och rotera den i 2–3 sekunder. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Svalg: Rotera provtagningspinnen mot tonsillerna och bakre svalgväggen. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Ögon, Konjunktiva: Eventuellt pus och sekret avlägsnas. Stryk provtagningspinnen mot insidan av det nedre ögonlocket. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Rektum: För in provtagningspinnen 3–4 cm i rektum. Rotera pinnen mot slemhinnan. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Provtagningsrör (multicollect): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-klamydia-o-gonokocker-52738
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov skall tas tidigast 7 dagar efter möjligt smittotillfälle. Klamydia och gonokocker analyseras alltid samtidigt. Vid positivt resultat för gonokock-DNA skall nytt prov tas för odling och resistensbestämning. Gonokock- eller klamydiainfektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Patienten kan själv beställa Klamydiatest via nätet, Vårdguiden 1177. www.1177.se/.../klamydiatest-via-natet/
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet är hållbart 4 dygn i kyl.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Vid misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis och/eller Neisseria gonorrhoeae och vid smittspårning. Vid klinisk misstanke om gonorré ska samtidigt prov för gonokockodling tas.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar. Svarstid 1-6 dagar.
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR