Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klamydia, gonokocker (PCR)

 • Alternativa sökord
  Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss för mikrobiologisk undersökning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmaterial Abbott Multi-Collect specimen collection kit (VF art.nr: 52738, lev. art nr 9K12-02) innehållande * rör som innehåller en särskild stabiliseringsbuffert * pinne för vaginalprovtagning * engångspipett för överföring av urin Kvinnor Vaginalprov. För in provtagningspinnen minst 5 cm i slidan med den vita spetsen. Rotera pinnen utmed slidans vägg i minst 15 sekunder. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Män Första portion urin. Kissa i en ren mugg/glas, minst en halv deciliter. Ta plastpipetten och sug upp urinet med den. Fyll provtagningsröret med urinen till rutan. Skruva på locket. Övrigt Vid provtagning från andra provlokaler såsom cervix, uretra, öga, svalg och rektum, använd Multi-Collect specimen collection kit (VF art.nr: 52738). Patienten kan själv beställa Klamydiatest via nätet, Vårdguiden 1177 Klamydia- och gonorrétest via webben. Instruktioner för självprovtagning finns att skriva ut i Vårdguiden 1177 Klamydia- och gonorrétest via webben.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov skall tas tidigast 7 dagar efter möjligt smittotillfälle. DNA från klamydia och gonokocker analyseras alltid samtidigt. Vid positivt resultat för gonokock-DNA skall nytt prov tas för odling och resistensbestämning. Gonokock- eller klamydiainfektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Felkällor * Känsligheten är optimal endast om provet utgörs av första urinportionen. Klamydia är en intracellulär bakterie och det är därför viktigt att provet innehåller epitelceller som sköljs ut vid vattenkastning. * Misslyckad, ej optimal provtagning vid pinnprov. * Terapikontroll utförd för tidigt. * Inhiberande faktorer i provet såsom blod, sekret, spermiedödande medel, intimspray och behandlingar för jästinfektion kan medföra "ej bedömbart/falskt negativt analyssvar".
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 4 dygn i kyl.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Nukleinsyrapåvisning med PCR.
 • Indikation/tolkning
  Vid misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis (klamydia) och/eller Neisseria gonorrhoeae (gonokocker) och vid smittspårning. Vid klinisk misstanke om gonorré ska samtidigt prov för gonokockodling tas.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar. Svarstid 1-6 dagar.
 • Uppdaterad
  2019-01-17
  av JR