Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jästsvampodling

 • Alternativa sökord
  Candida-odling, Aspergillus-odling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Anges på remiss
  Kliniska data, provmaterialets beskaffenhet och lokalisation, önskemål om resistensbestämning etc.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Slemhinna: Prov tas med eSwab. Urin, ventrikelsköljvätska, sputum och bronkialsekret: Insändes i sterilt rör. Blod: Blododling tas som vid bakteriell infektion (se blododlingsanvisningar). Biopsier: Insändes i sterilt plaströr.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se under förvaring och transport
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående, om detta ej är möjligt förvara provet i avvaktan på transport i kylskåp. Undantag blododlingar som förvaras i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Odling på selektiv agarplatta. Artbestämning av mögelsvamp grundar sig på typisk kolonimorfologi samt typisk mikromorfologi. Artbestämning av jästsvamp grundar sig på påvisande av groddslangar samt biokemiskt fermentationstest.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion orsakad av jästsvamp (t ex Candida albicans, C tropicalis, C krusei) eller mögelsvamp t ex Aspergillus. Analysen utföres på prov med önskemålet "svampodling" och där det av kliniska data framgår att ej dermatofyter efterfrågas. Resistensbestämning utföres endast på jästsvamp och enbart på isolat från normalt steril lokal (vanligen blod) annars endast på särskild begäran. Resistensbestämning utföres för närvarande i Uppsala.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Provet svaras ut med angivande av art, oftast inom en vecka. Mögeltypning, t ex Aspergillus, kan ibland ta några veckor i anspråk, oftast lämnas dock tidigare preliminärt svar om att provet innehåller mögelsvamp och att artbestämning pågår.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS