Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svampodling

 • Alternativa sökord
  Jästsvamp, Candida, Mögelsvamp, Aspergillus
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Kliniska data, immunosuppresiv behandling, aktuell antimykotisk behandling. Provmaterialets beskaffenhet och lokalisation, önskemål om resistensbestämning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sputum och övriga nedre luftvägsprov: beställs som allmän odling inkl svamp, se separata provtagningsanvisningar för Sputumodling, Bronkoskopiodling och Trakealsekretodling. Sekret och feces: eSwab med rosa kork varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Urin: sterilt provrör med gul kork varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Blod: blododling tas som vid bakteriell infektion, se separat provtagningsanvisning för Blododling. Biopsi, vävnad och punktat: Sterilt provrör med gul kork. varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Samtidig svamp-PCR rekommenderas vid provtagning från inre organ och normalt sterila kroppsvätskor. Analysen utförs vid Karolinska Universitetslaboratoriet och beställs i aktuella fall separat.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående, om detta ej är möjligt förvara provet i kylskåp i avvaktan på transport. Undantag blododlingar som förvaras i rumstemperatur.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Metod och analysprincip
  Odling på selektiva agarplattor. Artbestämning av mögelsvamp grundar sig på typisk koloni- och mikromorfolog, jästsvamp kolonimorgologi och MALDI-ToF (masspektrometrimetod).
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion orsakad av jästsvamp eller mögelsvamp. Analysen utförs på prov med önskemål om svampodling där det av kliniska data framgår att dermatofyter ej efterfrågas. Resistensbestämning utförs endast på jästsvamp och enbart på isolat från normalt steril lokal (vanligen blod) annars endast på särskild begäran. Resistensbestämning utförs vid Karolinska Universitetslaboratoriet.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Provet svaras ut med angivande av art, oftast inom en vecka. Mögeltypning kan ibland ta några veckor i anspråk, oftast lämnas ett preliminärt svar om att provet innehåller mögelsvamp.
 • Uppdaterad
  2020-11-11
  av JR