Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

JAK2, genotyp (DNA), B-

 • Alternativa sökord
  Januskinas 2
 • Remiss
  Hematologisk genetisk diagnostik VUXEN/BARN (Uppsala)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * provmaterial * provtagningsdatum och tid * diagnos/frågeställning/anamnes * samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  6 mL venblod EDTA-rör (lila propp). Spädbarn och svårstuckna patienter: kontakta DNA-laboratoriet tel: 018-611 59 40
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov ska ankomma laboratoriet Uppsala inom 24 timmar efter provtagning. Fredagar måste prov ankomma senast kl 12. Vid tveksamheter ang transporttid (hållbarhet) eller mängd, kontakta lab UAS.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS