Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Influensavirus A+ B (serologi), S-

 • Remiss
  Remiss 5 eller Remiss från Norrlands Universitetsjukhus, Mikrobiologi (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör, gul kork 5 mL. Minsta mängd 1 mL serum. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod användas. Skicka då minst 1 mL kapillärblod.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Norrlands Universitetssjukhus
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring. Frysning i –20°C rekommenderas ej. Vid frysning/frysrisk centrifugeras röret och serum separeras från blodkropparna till nytt rör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras kylt. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 3 dygn.
 • Skickas till
  Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Målpunkt R Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS