Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Influensa A och B samt RS-virus, Aspirat/sekret

 • Alternativa sökord
  Respiratoriskt syncytievirus
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Alternativ 1: Nasofarynxsekret •Materiel: Virusset grön kork, Virocult art.nr 49683. (Alternativt, i undantagsfall, nasofarynxpinne i sterilt plaströr + 0,5-1 mL steril 0,9 % NaCl lösning.) •Provtagning: Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen lite innan du drar ut den. Pinnen stoppas efter provtagning åter i sitt rör med transportmedium (virusset) alternativt i sterilt plaströr med 0,5-1 mL fysiologisk NaCl (nasofarynxpinne), kom ihåg att klippa av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Alternativ 2: Nasofarynxaspirat •Materiel: Set för nasofarynxaspirat (=trakealsugset) Babyfeedingkateter storlek 8/sugkateter (Mülly). Vakuumsug eller 10-20 mL spruta Steril 0,9 % NaCl-lösning •Provtagning: Nasofarynxaspirat tas lämpligen med trakeal-sugset. Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. Ställ in sugen på 1-2 bar (kp/cm²). För in sugkatetern genom ena näsborren till nasofarynx där sekret aspireras. Gör likadant genom den andra näsborren. Sug därefter upp 2-3 mL steril fysiologisk NaCl, grumlig vätska = gott utbyte. Byt till steril skruvkork på slemsamlaren. Om vakuumsug ej finns kan aspirationen ske med 10-20 mL spruta kopplad till slemsamlare.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kyltransport om längre transporttid än 30 minuter. Optimal tidpunkt för virusisolering är från en dag före till fyra dagar efter sjukdomsdebuten. Vid specifik frågeställning om Fågelinfluensa eller Infuensa C, skickas provet till externt laboratorium för analys.
 • Laboratoriet tillhanda
  Prov lämnas snarats till Jourlaboratoriet Västerås eller till laboratoriet i Köping, akutsvar.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov lämnas snarats till Jourlaboratoriet Västerås eller till laboratoriet i Köping, akutsvar. Kan omgående transport inte ske måste provet kylförvaras. 48 timmar +2-8°C Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar efter provtagning.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Molekylärbiologisk teknik (RT-PCR). Påvisning av virus-RNA.
 • Indikation/tolkning
  Luftvägsinfektion med misstanke om Influensa A och B samt RSV. Vårdhygienisk indikation inom slutenvård. Felkällor: Provtagning vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet. Misslyckad provtagning - t.ex. för få celler i provet eller för lite provmaterial. För lång transporttid, felaktig provhantering, fel provtagningsrör.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Västerås: 2 timmar och 15 min efter ankomst till Jourlaboratoriet Klinisk kemi, Västerås. Köping: 3 timmar efter ankomst till Laboratoriet Klinisk kemi, Köping.
 • Uppdaterad
  2019-02-04
  av JR