Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Influensa A och B samt RS-virus, Aspirat/sekret

 • Alternativa sökord
  Respiratoriskt syncytievirus
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  NPH-sekret: Lyft patientens nästipp och för in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10–15 sekunder. Vrid pinnen lite innan du drar ut den. Pinnen stoppas efter provtagning i sitt rör med transportmedium. I första hand rekommenderas att nasofarynxpinne (blå kork) ska användas (i stället för Virocult) Pinnen ska efter provtagning stoppas i sterilt plaströr med 0,5–1 ml 0,9 % NaCl-lösning. Klipp av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Provtagningspinne (blå kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-f-nasofarynx-45605 Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Provtagningsrör (virocult): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-virus-49683 Nasofarynxaspirat: Provet tas lämpligen med trakeal-sugset. Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra ett vakuumsug. Ställ in sugen på 1-2 bar (kp/cm²). För in sugkatetern genom ena näsborren till nasofarynx där sekret aspireras. Gör likadant genom den andra näsborren. Sug därefter upp 2–3 mL steril fysiologisk NaCl, grumlig vätska = gott utbyte. Byt till steril skruvkork på slemsamlaren. Om vakuumsug ej finns kan aspirationen ske med 10–20 ml spruta kopplad till slemsamlare. Set för nasofarynxaspirat (=trakealsugset) Babyfeedingkateter storlek 8/sugkateter (Mülly). Vakuumsug eller 10-20 mL spruta Steril 0,9 % NaCl-lösning Provtagningsset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kyltransport om längre transporttid än 30 minuter. Optimal tidpunkt för virusisolering är från en dag före till fyra dagar efter sjukdomsdebuten. Vid specifik frågeställning om Fågelinfluensa eller Influensa C, skickas provet till externt laboratorium för analys.
 • Laboratoriet tillhanda
  Prov lämnas snarast till Jourlaboratoriet Västerås eller till laboratoriet i Köping, akutsvar. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmer efter provtagning.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Västerås eller laboratoriet Köping.
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Luftvägsinfektion med misstanke om Influensa A och B samt RSV. Vårdhygienisk indikation inom slutenvård.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  3 timmar efter ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2020-03-18
  av JR