Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Immunofenotypning (likvor), Csv-

 • Remiss
  Patologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Beställande avd/mott´s telefonnummer, analys - Immunofenotypning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterilt plaströr med skruvkork 10 mL. Minst 7-10 mL vätska.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov måste vara laboratoriet i Uppsala tillhanda inom 4 timmar efter provtagning. (före kl. 14.00 mån-fre) För att provet ska hinna med ordinarie transport till Uppsala måste det lämnas före kl. 09.00 vardagar till Provinlämningen Klinisk kemi, Västerås. Prov som inkommer efter kl 09.00 transporteras med taxi till Uppsala. Taxitransport debiteras beställande enhet. För prover från Köping vänligen kontakta det lokala laboratoriet i Köping före provtagning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Ring laboratoriet i Uppsala och meddela att prov som ska vara dem tillhanda inom 24 timmar är på väg.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov måste vara laboratoriet i Uppsala tillhanda inom 4 timmar efter provtagning. (före kl. 14.00 mån-fre) För att provet ska hinna med ordinarie transport till Uppsala måste det lämnas före kl. 09.00 vardagar till Provinlämningen Klinisk kemi, Västerås. Prov som inkommer efter kl 09.00 transporteras med taxi till Uppsala. Taxitransport debiteras beställande enhet. För prover från Köping vänligen kontakta det lokala laboratoriet i Köping före provtagning. Transport och förvaring av prov sker i rumstempertatur (får ej frysas).
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 01
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2015-07-21
  av GS