Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

IgG, S-

 • Alternativa sökord
  Immunglobulin G
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingår även i S-Proteinelfores. Subtyper av IgG kan beställas via pappersremiss 5.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Primärrör 3 dygn i kylskåp. Avskiljt serum 7 dygn i kylskåp.
 • Referensintervall
  0-3 veckor: 9,0-18,0 g/L 3-6 veckor: 6,0-13,0 g/L 6 veckor till 3 månader: 4,0-10,0 g/L 3-6 månader 2,5-9,0 g/L 6-9 månader: 2,0-9,0 g/L 9 månader till 1 år: 3,0-10,0 g/L 1 år: 3,5-10,5 g/L 2 år: 5,0-12,0 g/L 3 år: 6,0-14,0 g/L 4-19 år: 6,1-14,5 g/L 20 år och äldre: 6,7-14,5 g/L
 • Metod och analysprincip
  Kinetisk nefelometri, BN ProSpec
 • Indikation/tolkning
  IgG är den kvantitativt dominerande immunglobulinen och finns i fyra subtyper. Det är den enda immunglobulin som passerar placenta. Låga nivåer kan vara orsak till infektionsbenägenhet och då kan analys av subtyper vara av värde. Stegrade nivåer kan bero på monoklonal gammopati (M-komponent) och i oligoklonal och polyklonal form vid andra sjukdomar.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar
 • Uppdaterad
  2018-11-15
  av JR