Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HTLV (I+II), S-

 • Alternativa sökord
  Human T-lymphotropic virus
 • Remiss
  E-remiss cosmic eller pappersremiss Virologi/Immunologi/Serologi
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7 mL Rör utan tillsats 7 mL
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Skickas till Klinisk kemi
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är inte nödvändigt. Förvaring i rumstemperatur under kortare tid (någon timme) är acceptabelt. Vid längre tid förvaras provet kylt i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  CMIA-teknik (Chemiluminiscent Microparticle Immunoassay) Abbott ARCHITECT
 • Indikation/tolkning
  Utredning eller kontroll efter misstänkt exposition. Screening av vissa patientgrupper t.ex. blodgivare. Humant T-lymfotropt virus (HTLV) tillhör gruppen humana retrovirus och består av två typer: HTLV-I Förekommer i Japan, Västindien, Afrika, södra USA och Europa. Är etiologiskt agens till Adult T-cell leukemi (ATL) och till den degenerativa nervsjukdomen Tropisk spastisk parapares (TSP), samt har också associerats med immunbristsjukdom. Inkuberingstid från infektion till utveckling av symptom är flera år. HTLV-II Förekommer framför allt hos intravenösa missbrukare. Inget säkert samband med sjukdom har påvisats. Spridningsvägarna för HTLV-I och -II är i princip desamma som för HIV: via blod och blodprodukter inklusive kontaminerade instrument, från mor till barn och sexuell smitta. Infektion påvisas genom antikroppsbestämning i serum med CMIA-teknik . Upprepat reaktivt prov verifieras av Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro. För att säkerställa diagnosen måste två konsekutiva prover från en patient vara positiva i verifieringsprövning. Förekomst av anti-HTLV-antikroppar är liktydigt med HTLV infektion och sannolikt med livslångt bärarskap av virus. Patient med påvisade antikroppar mot HTLV anses vara smittsam och anmäls enligt smittskyddslagen. Vid positivt fynd bör man komplettera med nytt prov för PCR.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrivning
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utförs vardagar.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS