Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HLA-B27, B-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Immunologi/Serologi/Virologi (Klinisk mikrobiologi)"
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör: Minst 200 mikroliter helblod
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Heparin- eller citrat-rör får ej användas
 • Laboratoriet tillhanda
  Se Förvaring och hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet sändes omgående till Klinisk mikrobiologi Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport. Proven förvaras i kyl, hållbara upp till 1 vecka. Fryses annars.
 • Referensintervall
  Se indikation
 • Metod och analysprincip
  Molekylärbiologisk bestämning av HLA-B 27-alleler i genomisk DNA med microarray-metod. Varje HLA-B*27-allel överensstämmer med åtminstone ett av de två primerparen (exon 2 och/eller exon 3 primerpar ), vilket innebär alla HLA-B*27-alleler detekteras. Alla vanligt förekommande HLA–B*27-alleler amplifieras med båda primerparen. De B*27-alleler som inte är förknippade med Mb Bechterew, det vill säga B*27:06 och B*27:09-alleler samt flera andra sällsynta B*27-alleler visar endast ett positivt resultat med exon 2. Övriga ovanliga B*27-alleler är endast positiva med exon 3.
 • Indikation/tolkning
  Vissa genotyper inom HLA-systemet (human leukocyte associated antigen) är kopplade till ökad benägenhet att utveckla vissa sjukdomar av autoimmun karaktär. Genotypen/ vävnadstypen HLA-B27 är starkt associerad till Mb Bechterew (ankyloserande spondylit (AS) eller pelvospondylit) där cirka 90 % av patienterna är HLA B27-positiva. Analys av HLA-B27 kan vara av värde vid utredning av kronisk ryggsmärta men det prediktiva värdet för Mb Bechterew är lågt då HLA-B27 är vanligt förekommande i befolkningen, mellan 8–14 % är bärare av genen. Spondylos är en vanligare orsak till ryggbesvär. Mb Bechterew debuterar oftast i unga år och ger framför allt symptom i form av värk och stelhet i länd- och korsrygg. Med åren tillkommer även värk och stelhet i bröst, hals och övre delen av ryggen. Sjukdomen orsakas av en inflammation i lederna i och runt ryggraden. Reaktiv artrit (Mb Reiter) är en sjukdom som debuterar 2-6 veckor efter en tarminfektion eller urogential infektion, med inflammation i en eller flera leder. Någon bakteriell infektion kan inte påvisas i ledvätska utan artriten bedöms vara orsakad av en immunologisk reaktion. Mer än 75% av patienter med reaktiv artrit i svårare form är positiva för HLA-B27
 • Ackreditering
  Nej
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS