Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HIV-1 RNA, P-, Csv-

 • Alternativa sökord
  Humant immunbristvirus
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt Remiss 5.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blodprov: EDTA-rör (lila propp) Cerebrospinalvätska: sterilt provrör
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Separat beställning på remiss från Karolinska Universitetslaboratoriet: HIV Viroseq -plasma HIV Integras -plasma HIV Co-receptor -plasma Subtypning inkluderas automatiskt vid resistensanalyser. Specialdiagnostik vid utredningsfall och akuta frågeställningar: kontakta Karolinska universitetslaboratoriet.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Provhantering på laboratoriet
  Blodprov förvaras kylt. Skicka provet med nästa ordinarie transport.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  EDTA-röret bör helst nå externt laboratorium inom 24 timmar, i undantagsfall kan upp till 48 timmar accepteras. Om provresultatet ska jämföras med tidigare provresultat bör provtagning och transportförhållanden i sådana fall standardiseras.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk mikrobiologi, virologi F68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-10-22
  av JR