Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hepatit (A,B,C), B-

 • Alternativa sökord
  HAV, HBV, HCV, gulsot
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Frågeställning * Kliniska symtom * Expositions- och insjuknandedatum
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blodprov i serum-rör med eller utan gel 7/5 mL (gul eller röd propp) Blodgivare och dialyspatienter: EDTA-rör önskvärt Två kapillärrör accetabelt vid liten provvolym
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Laboratoriemedicin, Västerås, utför analyser avseende hepatit A (HAV), hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV).Analyser avseende hepatit D (deltahepatit) och hepatit E skickas till externt laboratorium (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Klinisk hepatit kan även orsakas av cytomegalovirus (CMV) och Epstein-Barr virus (EBV), även dessa analyseras externt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas med nästa ordinarie transport till laboratoriet. Kylförvaras i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  7 dagar, kylförvaring.
 • Metod och analysprincip
  Chemiluminiscent Microparticle Immunoassay (CMIA), Architect instrument
 • Indikation/tolkning
  Vid akut hepatit av okänd genes rekommenderas diagnostik avseende hepatit A, B och C Beställ: “Hepatitblock, hepatit A-B-C” (HAV IgM, HBsAg, anti HBc, anti HBs, anti HCV) Akut hepatit/infektionsmisstanke Hepatit A Beställ: ”Hepatit A IgM” Immunitetskontroll Hepatit A Beställ: ”Hepatit A IgG” Akut hepatit/infektionsmisstanke Hepatit B Beställ: ”Hepatit B ag/ak, HBV markörer” (HBsAg, anti HBc, anti HBs,) Hepatit B-bärare, kontroll Beställ: ”Hepatit B kontroll känd bärare” (HBsAg, HBeAg, anti HBe) Beställ: ”HBsAg, kvant” (extern analys) Beställ: ”Hepatit B (HBV)-DNA” (extern analys) Länk externa analyser Hepatit B http://www.labhandbok.se/ Akut hepatit/infektionsmisstanke Hepatit C Beställ: ”Hepatit C ak” (anti HCV) Vid stark misstanke eventuellt även ”Hepatit C (HCV)-RNA” (extern analys) Hepatit C-bärare, kontroll Beställ:” Hepatit C (HCV)-RNA ” (extern analys) Beställ: ”Hepatit C (HCV)-genotyp” (extern analys Länk externa analyser Hepatit C www.karolinska.se/.../9722 ScreeningHepatit A: HAV-IgM; positiv vid nylig (upp till 6 mån gammal) akut eller subklinisk HAV-infektion. Hepatit B: Anti-HBs: immunitetskontroll, vid resultat över 10mIU/mL sannolik immunitet Övriga serologiska markörer används för bedömning av akut respektive kronisk fas av HBV infektion. Hepatit C: Anti-HCV: Positiva prov skickas för verifiering då analysen är mycket känslig och falskt positiva kan förekomma, antikroppar mot vektor- och/eller fusionsproteiner kan ligga bakom en reaktivitet som ej kan verifieras med HCV-RNA eller Inno-Lia. OBS! Ett negativt resultat vid nylig exponering kan inte utesluta smitta då patientens antikroppsnivå kan ligga under detektionsgränsen, upprepad provtagning krävs i dessa fall.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Svarstid
  Normalt 1-3 dagar, längre vid behov av kompletterande analyser eller verifiering externt laboratorium.
 • Uppdaterad
  2020-02-18
  av JR