Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hepatiter ((A, B, C) en eller flera markörer), S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Obs! Uppgift om expositions- och insjuknandedatum, väsentliga kliniska symtom och frågeställning är nödvändiga underlag för analysval och bedömning av resultat.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7/5 mL Rör utan tillsats två kapillärrör eller sterilt plaströr Helblod i vakuumrör med gel eller utan tillsats eller i två kapillärrör. Alternativ är serum i sterilt plaströr (minst 1 mL). Även blodplasma kan användas vid hepatit-serologi För dialyspatienter och blodgivare är EDTA-rör också acceptabla.
 • Laboratoriet tillhanda
  Prov bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är inte nödvändigt. Rumstemperatur under kortare tid (någon timme) är acceptabelt. Vid längre tid förvaras provet kylt i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi
 • Metod och analysprincip
  Metodiken grundar sig på Chemiluminiscent Microparticle Immunoassay (CMIA) i Architect-instrument (Abbott).
 • Indikation/tolkning
  Till hepatitvirus räknas virus som ur klassificeringssynpunkt är vitt skilda, den gemensamma faktorn är att de har levern som målorgan. För hepatit A, B, C, D och E finns diagnostik tillgänglig. Testning av hepatit E (HEV) görs endast på speciella indikationer. Klinisk hepatit kan även orsakas av Cytomegalovirus (CMV) och Epstein - Barr virus (EBV). Laboratoriemedicin, Västerås, utför analyser med avseende på hepatit A (HAV-IgM- och HAV-IgG-antikroppar), hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV). Analyser avseende hepatit D (deltahepatit), HEV, EBV och CMV skickas till externt laboratorium liksom PCR-undersökningar avseende HBV och HCV. Alla hepatitanalyser utom vaccinationskontroller (anti-HBs) svaras ut kvalitativt Positivt respektive Negativt. Nya fall av HAV-IgM, HBV och HCV är anmälningspliktiga. Resultat HAV-IgM: Endast HAV-IgM påvisas, som svarar mot nylig (upp till 6 mån gammal infektion), akut eller subklinisk HAV-infektion. Analysen säger inget om patientens immunstatus mot hepatit A, då IgG ej mäts. Specificitet: 99,8%. Önskas immunitetskontroll tas HAV-IgG som separat prov. Resultat anti-HBs (immunitetskontroll): Svaras kvantitativt i internationella enheter (mIU/mL) med referensintervall. Referensintervall: 10 mIU/mL och däröver sannolik immunitet Resultat anti-HCV: Analysen är mycket känslig, vilket medför en del "falskt" positiva resultat. Dessa prover blir svagt reaktiva eller gränsvärde och kan inte verifieras med HCV RNA eller InnoLia, antikroppar mot vektor- och/eller fusionsproteiner kan orsaka reaktivitet som inte har något samband med HCV-infektion. Negativt resultat vid misstänkt smitta utesluter inte en eventuell exponering, patientens antikroppsnivå kan ligga under analysens detektionsgräns och bör kontrolleras med upprepad provtagning senare.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Normalt 1-3 dagar men längre vid behov av kompletterande analyser.
 • Uppdaterad
  2019-10-10
  av JR