Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hepatit C virus (genotypning/PCR), B-

 • Alternativa sökord
  HCV (genotypning/PCR)
 • Remiss
  E-Remiss Cosmic
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring (Ska inte centrifugeras och hällas av)
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se beskrivning om hantering av HCV-prover på särskilt dokument i Ledningssystemet
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset (Akademiska vidarebefordrar provet till Karolinska) 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS