Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helicobacter pyroli-antigen i feces, F-

 • Alternativa sökord
  HP-ag
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för bakteriologisk undersökning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Minst ett par skedar feces krävs. Provtagning bör ej utföras under pågående behandling med protonpumpshämmare eller antibiotika p g a risk för falskt negativt resultat. Efter utsättande av protonpumpshämmare kan prov tas efter 2 veckor och efter antibiotikabehandling efter 4 veckor.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se Förvaring och hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, förvara provet i kyl i avvaktan på transport, dock högst 2 dygn.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Enzymimmunoassay (EIA) för påvisning av Helicobacter pylori antigen i feces med monoklonala antikroppar.
 • Indikation/tolkning
  Helicobacter pylori orsakar magkatarr och akuta/kroniska sår i både magsäck och tolvfingertarm. Ett samband mellan H.pylori och MALT-lymfom respektive adenocarcinom i ventrikeln har fastställts. Infektionen förvärvas ofta redan tidigt i barndomen och förekommer globalt i alla åldrar. Asymtomatiska infektioner är vanliga. Behandling genomförs med syrahämmande medel i kombination med antibiotika. För diagnosticering av infektionen finns invasiva och icke-invasiva metoder. Vid invasiv diagnostik görs gastroskopi med biopsi för ureastest, histopatologi eller odling (i första hand för resistensbestämning) eller en kombination av dessa. Invasiv diagnostik rekommenderas till patienter med alarmerande symtom såsom viktnedgång eller blödning, till äldre med nytillkomna dyspeptiska besvär samt vid behandlingssvikt. Bland de icke invasiva metoderna finns urea utandningstest (UBT) och fecesantigentest, som båda utgör gyllene standard för diagnostik av pågående infektion enligt H.pylori-konsensuskonferensen i Maastricht 2000. Fecesantigentestet kan uföras på vuxna och på barn i alla åldrar och kan komma att bli förstahandsval vid icke invasiv diagnostik. Blodserologi finns också tillgänglig. Dess plats i diagnostiken torde dock minska då användningsområdet är begränsat, metoden kan användas för påvisande av aktuell eller genomgången infektion. För eventuell eradikeringskontroll efter avslutad behandling rekommenderas ovannämnda ickeinvasiva metoder, dock ej serologi.
 • Ackreditering
  Se Metodbeskrivning.
 • Svarstid
  Analysen utföres minst 1 gång/vecka
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS