Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helicobacter pylori-serologi (antikroppar i serum), S-

 • Alternativa sökord
  HP-AK
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss Immunologi/Serologi/Virologi
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial, önskad analys.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7/5 mL, Rör utan tillsats 7/6 mL, Rör för kapillärprov eller sterilt plaströr (minst 500 mikroliter).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ej förstahandsmetod. Se indikation.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet sänds omgående till laboratoriet. Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se Laboratoriet tillhanda.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Påvisning av IgG-antikroppar i serum riktade mot Helicobacter pylori med ELISA-teknik
 • Indikation/tolkning
  Påvisande av aktuell eller genomgången infektion med blodserologi för påvisande av anti-IgG antikroppar mot Helicobacter pylori. Helicobacter pylori orsakar magkatarr och akuta/kroniska sår i både magsäck och tolvfingertarm. Ett samband mellan H. pylori och MALT-lymfom respektive adenocarcinom i ventrikeln har fastställts. Infektionen förvärvas ofta redan tidigt i barndomen och förekommer globalt i alla åldrar. Asymtomatiska infektioner är vanliga. Behandling genomförs med syrahämmande medel i kombination med antibiotika. För diagnostik av infektionen finns icke invasiva och invasiva metoder. Icke invasiva metoder Urea utandningstest (UBT) Fecesantigentest (förstahandsval) Blodserologi Blodserologi används för påvisande av aktuell eller genomgången infektion. Dess plats i diagnostiken torde dock minska då användningsområdet är begränsat. För eventuell eradikeringskontroll efter avslutad behandling rekommenderas ovannämnda icke invasiva metoder, dock ej blodserologi eftersom antikroppssvaret kvarstår under lång tid. Invasiva metoder Gastroskopi med biopsi för: ureastest histopatologi odling (i första hand för resistensbestämning) kombination av dessa analyser. Invasiv diagnostik rekommenderas till patienter med alarmerande symtom såsom viktnedgång eller blödning, till äldre med nytillkomna dyspeptiska besvär samt vid behandlingssvikt.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utföres en gång varje eller varannan vecka beroende på provtillströmningen.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS