Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

hCG (intakt+beta), S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart i 3 dygn.
 • Referensintervall
  Kvinnor, icke gravida < 4 U/L Kvinnor, postmenopaus < 7 U/L Män < 3 U/L
 • Metod och analysprincip
  Elektrokemiluminescens, sandwichprincip. Cobas e411.
 • Indikation/tolkning
  Graviditetstest. Bestämning av hCG används för att tidigt påvisa graviditet. Vid extrauterin graviditet är hCG-nivån oftast betydligt lägre än förväntat. Hormonproducerande tumörer i ovarier eller testiklar kan ge mycket höga hCG-värden, liksom trofoblasttumörer (mola hydatidosa). Vid uppföljning av tumörbehandling används analys av total hCG (intakt+β) eller dess subenheter, f f a β-hCG.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS