Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

hCG + betakedja, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart i 3 dygn.
 • Referensintervall
  Enhet: IE/L Män ≥1 år: <2 Kvinnor 1 - 50 år (icke gravida): <2 Kvinnor >50 år (postmenopaus): <8 Referensintervall för gravida (havandeskapsvecka 3-18): Vecka 3: 6–71 Vecka 4: 10–750 Vecka 5: 217–7138 Vecka 6: 158–31795 Vecka 7: 3697–163563 Vecka 8: 32065–149571 Vecka 9: 63803–151410 Vecka 10: 46509–186977 Vecka 12: 27832–210612 Vecka 14: 13950–62530 Vecka 15: 12039–70971 Vecka 16: 9040–56451 Vecka 17: 8175–55868 Vecka 18: 8099–58176
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Bestämning av hCG används för att tidigt påvisa graviditet. Hormonproducerande tumörer i ovarier eller testiklar kan ge mycket höga hCG-värden, liksom trofoblasttumörer (mola hydatidosa).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR