Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neutropeniutredning

 • Alternativa sökord
  Granulocytantikroppar
 • Remiss
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Transfusionsmedicin (Karolinska) (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnes
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blodprov från vuxna patienter: 4 mL i EDTA-rör (lila propp) Blodprov från barn: Minst 1 mL i EDTA-rör (lila propp) Vid utredning av neonatala neutropenier ska följande provtagning ske: 8-10 mL i EDTA-rör (lila propp) från modern och 4 mL i EDTA-rör (lila propp) från fadern Minst 1 mL från barnet
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast dagen efter provtagningen. Inför provtagning eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta analyserande laboratorium under kontorstid, telefon 08-585 879 06.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i rumstemperatur. Proverna skickas så att de är analyserande laboratorium tillhanda senast dagen efter provtagning.
 • Skickas till
  Provinlämningen C1:74 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm Lägg prov och remiss i kuvert som märks med Klinisk Immunologi, F79 Kuvertet läggs sedan i transportväskan till KS.
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-11-11
  av JR