Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Granulocyt-antikroppar, B-

 • Alternativa sökord
  Granulocyt-ak,
 • Remiss
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Transfusionsmedicin (Karolinska) (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnes
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: 4 mL EDTA-blod (lila propp) Barn: 2 mL EDTA-blod (lila propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Vid utredning av neonatala neutropenier gäller att prov tas på modern (8-10 mL EDTA-blod) samt på fadern (4 mL EDTA-blod). Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I rumstemperatur. Prov skickas så att det är lab, TRoLL Huddinge, tillhanda senast dagen efter provtagning.
 • Skickas till
  Trombocyt och leukocytlaboratoriet (TRoLL) Transfusionsmedicin C2:58 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-07
  av GS