Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gonokockodling, se-

 • Alternativa sökord
  Neisseria gonorrhoeae, GC, gonokocker, gonorré
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Cervix För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera ett par varv. Berör ej vaginalslemhinnan med pinnen. Efter provtagning sätts provtagningspinnen i transportmedieröret. Rektum Prov tas antingen direkt med provtagningspinnen som införs i analöppningen, eller helst med slev, med vilken man försiktigt skrapar slemhinnan. I sistnämnda fallet överförs materialet från sleven till provtagningspinnen. Efter provtagning sätts provtagningspinnen i transportmedieröret. Svalg Provtagningspinnen roteras mot bakre svalgvägg och bägge tonsillerna. Undvik kontakt med tunga och munslemhinna. Efter provtagning sätts provtagningspinnen i transportmedieröret. Uretra Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagningsen. Hos kvinnor torkas först uretramynningen med steril kompress. Provtagningspinnen förs in 1-2 cm i uretra och roteras försiktigt. Efter provtagning sätts provtagningspinnen i transportpinnen i transportmedieröret. Konjunktiva Före provtagningen bör pus eller slem torkas bort från konjunktiva med steril bomullspinne. Med en ny steril bomullspinne, eventuellt lätt fuktad med steril koksaltlösning, ts sedan prov från insidan av ögonlocket eller nedre fornix. Undvik kontakt med ögonfransar och ögonlockskant. Efter provtagning sätts provtagningspinnen i transportmedieröret. Provtagningspinne varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-kol-f-gonorre-55142
 • Laboratoriet tillhanda
  Snabb transport till laboratoriet är viktigt. Transporttid >24 timmar medför risk att odlingen blir falskt negativ. I väntan på transport förvaras provet kylt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Positiva resultat preliminärbesvaras efter 2-3 dygn och slutbesvaras när resistensbestämning och typning utförts på externt laboratorium. Negativa resultat besvaras vanligen efter 2-3 dygn.
 • Uppdaterad
  2019-11-28
  av JR