Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gonokockodling

 • Alternativa sökord
  Neisseria gonorrhoeae
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Anges på remiss
  Provmaterial, gonokockodling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Transportmedium Copanrör med orange eller svart kork beroende på provlokalitet, vagitork el dylikt, spekulum. Observera att prov för odling gällande gonokocker bör tas före eventuellt prov för Chlamydia trachomatis och M Genitalium. Män: prov från uretra, eventuellt rektum Kvinnor: prov från uretra, cervix och rektum Vid klinisk/-epidemiologisk misstanke på svalggonorré tas prov även från svalg. Prov kan även tas från ögon. Sepsis se blododling. Vid behov, se separat provtagningsanvsining.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Fynd av Neisseria gonorrhoea är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet förvaras kylt i avvaktan på transport och skall vara laboratoriet tillhanda helst samma dag som provet togs och senast inom 24 timmar.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se laboratoriet tillhanda.
 • Referensintervall
  Negativt.
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob odling på agarplattor med och utan antibiotika i kolsyremiljö, resistensbestämning utföres alltid.
 • Indikation/tolkning
  Odling avseende gonokocker utförs vid misstanke på gonorré. Neisseria gonorrhoeae (gonokocker) är etiologiskt agens till gonorré och dess olika kliniska syndrom. Vid misstanke om gonorré ska prov samtidigt tas för både PCR-diagnostik och odling, se provtagningsanvisning Klamydia och gonokocker (PCR)
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Negativa svar lämnas tidigast efter 2 dygn. Positiva odlingar utsvaras per telefon samt elektroniskt eller skriftligt.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS