Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Glukos-Galaktosbelastning, fPt-

 • Remiss
  Cosmic vårdbegäran eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Bakgrund till frågeställning, Resultat av laktosbelastning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Belastningen utförs av personal på laboratoriet alternativt av beställande mottagning i enlighet med aktuell metodbeskrivning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Bör endast utföras efter att patologiskt resultat på laktosbelastning erhållits.
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning för glukos.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se metodbeskrivning för glukos.
 • Referensintervall
  Saknas.
 • Metod och analysprincip
  Se metodbeskrivning för glukos.
 • Indikation/tolkning
  Bedömning av resultatet från glukos/galaktosbelastning i relation till resultat från laktosbelastning, utförs av läkare på kemiska laboratoriet/beställande läkare.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Patienten kallas inom 4 veckor från att remiss accepterats. Undersökningen svaras ut inom 2 veckor efter belastning.
 • Uppdaterad
  2019-02-22
  av JS