Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

GBS-latexagglutination, U-

 • Alternativa sökord
  Grupp B-streptokocker hos nyfödd, B-stretokock-antigen
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urin 2-5 mL.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, förvara provet i kyl i avvaktan på transport, dock högst ett dygn.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Påvisande av lösligt gruppspecifikt kolhydratantigen från GBS cellvägg i urin med ett kommersiellt latexagglutinationstest (Wellcogen Strept B, Wellcome Diagnostics). Analysen utföres i första hand på okoncentrerad urin, där positiv reaktion telefonmeddelas. Vid negativt resultat koncentreras urinen 25 gånger genom centrifugering, och förnyad testning utföres. Analysen utföres samma dag som provet anländer till laboratoriet.
 • Indikation/tolkning
  Analys GBS utföres på urinprov med önskemålet GBS latexagglutination. Neonatal septikemi är fortfarande en betydande orsak till neonatal mortalitet. I Sverige drabbas ca 4‰ av nyfödda barn av neonatal septikemi, och den vanligaste orsaken är grupp B streptokocker (GBS). Denna bakterie kan även orsaka andra allvarliga infektioner hos nyfödda, t ex meningit, osteomyelit eller pneumoni. Eftersom tillståndet för de oftast drabbade prematura barnen är livshotande, är snabb diagnostik särskilt viktig, och för detta ändamål erbjuder laboratoriet påvisandet av lösliga gruppspecifika kolhydratantigen från GBS cellvägg i urin. Laboratoriet använder för detta ett kommersiellt latexagglutinationstest, som i olika patientpopulationer visats vara mycket känsligt. I flera studier har det visats att koncentrerade urinprov är att föredra.
 • Ackreditering
  Se Metodbeskrivning.
 • Svarstid
  Analysresultatet bedöms positivt, negativt eller ospecifikt och telefonbesvaras alltid. Skriftligt svar kommer senare enligt ordinarie rutiner.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.