Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Galactomannan (PCR)

 • Alternativa sökord
  Aspergillus (PCR)
 • Remiss
  Remiss 5 eller Remiss från Karolinska Sjukhuset, Mikrobiologi (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Se gärna länk till informationskälla nedan för tydliga instruktioner.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provmaterial vid misstanke om aspergillusorsakad pneumoni hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ BAL i sterilt rör, 5 ml, Sputum, Trakealsekret i sterilt rör Provmaterial vid misstanke om aspergillusinfektion med annan lokalisation hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ Blod: EDTA-rör, lila kork. Vävnad (provatgningstyp och förvaring beroende av vävnadsbeskaffenhet).
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Blod: Fredag- lördag och inför helg: Centrifugera, häll av och kylförvara Övriga dagar: Kylförvaring Vävnad, sputum och trakealsekret: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras kylt.
 • Skickas till
  Karolinska Laboratoriet Provinlämning L7:00 Karolinska Sjukhuset 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS