Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fria lätta Ig-kedjor, P-/S-

 • Alternativa sökord
  FLC i plasma, kappa, lambda
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 LiHeparin-rör med gel, alternativt 1 gelrör (gul propp), alternativt 1 EDTA-rör. Minsta provmängd 200 µL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Både fria kappa- och lambda-kedjor kommer att analyseras och dess kvot beräknas eftersom alla tre uppgifterna behövs för adekvat diagnostik.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma/serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  7 dygn i kyl, annars frys. Om provet når analyserande lab inom 23 timmar kan provet skickas i rumstemperatur. Undvik att tina/frysa provet upprepade gånger.
 • Skickas till
  Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset Ingång 61, 2 tr 751 85 Uppsala Tel: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR