Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Francisella tularensis (odling / PCR)

 • Alternativa sökord
  Harpest, tularemi
 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum, eventuell utlandsvistelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Pinnprov från misstänkta sår Lymfkörtlar BAL Vävnad Biopsi transporteras i steril koksalt Blod i aerob blododlingsflaska För snabbare resultat från blod, rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan. Aspirat transporteras lämpligast på en steril bomullspinne i transportsubstrat.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Resistensbestämning och typning görs på begäran.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se folkhälsomyndighetens anvisning packa provet rätt (www.folkhalsomyndigheten.se/.../...provet-ratt.pdf)
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS